NY HEMSIDA

Vi byter till en ny hemsida https://ramsobrandskydd.blogspot.com
Ny mailadress till styrelsen är ramsobrandskydd@gmail.com

BLI MEDLEM
Ramsö brandskyddsförening är öppen för fastighetsägare och boende på Ramsö, med villkoren att stadgarna godtas och att medlemsavgiften för fastigheten betalas. Varje person på en fastighet kan vara registrerad som medlem i föreningen och kan då nås av larm om brand på ön.   

Årsavgift för verksamhetsåret 2019/2020: 200 kr/fastighet (dock högst en avgift för ägare till flera fastigheter).

  • Betala till Ramsö Brandskyddsförening, bankgiro 5409-7688 och ange fastighetsbeteckning och namn. 
  • Skicka ett email till ramsobrandskydd@gmail.com och ange fastighetsbeteckning med adress, namn och mobilnummer. Anmäl gärna fler personer på fastigheten som medlemmar. Ange även deras  mobilnummer så kan vi senare nå alla med eventuella larm om brand på ön.

Styrelsen

RAMSÖS EGET BRANDVÄRN

Nu kan vi ta itu med att bygga upp öns eget brandvärn med de resurser som vi själva kan skapa. Kärnan i vårt brandvärn måste förstås vara fastboende året runt, men den tid när incidenter är farligast, dvs sommarhalvåret, är vi många fler på ön som kan hjälpa till när det blir akut! Vi larmar brandbåten från Åkersberga brandstation om något händer, men mycket måste göras innan den hinner fram till Ramsö. Det tar minst 30 - 40 minuter, ofta mer. När de kommer behöver de mycket hjälp.

Så vi måste alla veta vad som ska göras när det händer - det som inte får hända.

Ramsö Brandskyddsförening kommer att arbeta fram rutiner för det som måste göras – först en uppmaning till alla att ladda ner 112-appen för att få koordinaterna där du står (för sms- larm på ön, brandkåren, ambulanshelikoptern), rekrytering av medlemmar och sen frivilliga brandmän/kvinnor, larmkedjor via sms för frivillig personal och fyrhjulingar för släckning, transporter av slangar och annat till brandhärd, sjuktransport med helikopter etc.

Vi inventerar nu allt vad vi har av egen användbar utrustning på ön. Vi kommer att behöva köpa en del utrustning som vi inte har. Vi inventerar också vad som finns av sjukvårdskunniga på ön. Vi kommer också att öva larm och släckningsarbete på ön!

Är vi välorganiserade kan vi så småningom kunna komma ifråga för inordning i Storstockholms brandskyddsorganisation med bidrag till brandsläckningsutrustning och arvodering av frivillig personal. Men ett tiotal öar står i kö och vi är en liten ö. Vi kan inte vänta på vår tur – vi måste själva göra det vi kan!

Ramsö brandskyddsförenings styrelse 2019/2020:

Göran Engström, ordf
Ylva Kjellberg, Suzanne Askelöf, Lennart Edenborg, Rickard Sahlin, Magnus Fernell, Helena Peterberg

Kontakt: ramsobrandskydd@gmail.com